RİSK YÖNETİMİ

Risk Değerlendirmesi Nedir?

İşyerinde var olan ve olabilecek risklerin değerlendirilmesi

Risklerin ve tehlikeli durumların tanımlanması

Mevcut olan risklerin kategorize edilerek işleme alınması

Risk ve Tehlike Yönetiminin oluşturulması

Risk Kontrol Sistemleri”nin kurulması

Belirlenen risklere karşı tedbirlerin alınması

İyileştirme çalışmalarından sonra risklerin tekrar gözden geçirilmesi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalışılan alanın ve bu alanda çalışan personelin maruz kaldığı veya kalacağı risklerin belirlenmesine yönelik kontrol ve ölçümler yapmak zorundadır. Risk Değerlendirmesi sonucu; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma yöntemleri ve üretim şekilleri, çalışanların sağlık ve güvenliği açısından değerlendirilerek daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlanmasında etkili olacaktır.

DİKKAT!

6331 SAYILI KANUN

İLE UYGULANAN YAPTIRIMLAR DA ARTMIŞTIR.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin artması ile beraber  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na muhalefet eden ve / veya bu Kanun hükümlerine uymayan İşyerlerine uygulanacak İdari Para Cezaları Kanunun 26’ncı maddesinde belirtilmiştir.

 

SizeÖzel OSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişlerince yapılacak denetimlere hazır olmanız ve herhangi bir cezai müeyyide yada İdari Para Cezası ile karşılaşmamanız için danışmanınız ve çözüm ortağınız olmaya hazırdır.

İş Güvenliği Uzmanı çalıştırmamak; 5.390 TL

İşyeri Hekimi çalıştırmamak; 5.390 TL

Diğer sağlık personeli çalıştırmamak; 2.695 TL

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimini kurmamak; 1.617 TL

Risk Değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak; 3.234 TL

Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum eylem planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak; 1.078 TL

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde

SGK’ya bildirmemek; 2.156 TL

Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak; 1.079 TL

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar

için sağlık raporu almamak; 1.078 TL

Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak; 1.078 TL

İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre

çalışan temsilcileri görevlendirmemek; 1.078 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği kurulunu oluşturmamak, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak; 2.156 TL

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

  •